Lá Glas

Ar an 16ú Márta bhí Lá Glas againn ar scoil chun Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh.

Bhí na páistí ar bís ag caitheamh éadaí glas,bán agus óir.

D’eagraigh na múinteoirí gníomhaíochtaí taitneamhacha le béim ar an teanga gaeilge a úsáid.

Bhí spórt agus spraoi ag na daltaí  ag imirt cluichí teanga, ag canadh amhráín, ag cocaráil,ag déanamah ealáine agus ag glacadh páirte i dtrath na gceist.

Thaitin an fiach boinn seacláide go mór leis na páistí.